Projekt składa się z trzech sekcji.

Inwentaryzacja stanu istniejącego /rysunki techniczne na podstawie dokonanych
pomiarów. Rozpoznanie potrzeb inwestora w zakresie funkcji, formy i planowanego budżetu.

Koncepcja obejmuje określenie założeń funkcjonalno - przestrzennych,
wstępną kolorystykę, wstępne rozwiązania materiałowe . Celem koncepcji jest ustalenie
wyglądu wnętrz. Część rysunkowa etapu koncepcji obejmuje rzuty, widoki ścian, rysunki
perspektywiczne, odręczne szkice.

Projekt wykonawczy(kontynuacja jednej z wersji koncepcji) obejmuje techniczne opracowania
graficzne zawierające wytyczne dla wykonawstwa. Część rysunkowa projektu zawiera
szczegółowe wymiarowanie i dyspozycje. Obejmuje rzut podstawowy, elewacje ścian
z uwzględnieniem kolorystyki, faktury, płytek oraz istotnych elementów wyposażenia wnętrz,
projekt rozmieszczenia punktów świetlnych, gniazdek i wyłączników – wytyczne dla
elektryka oraz wizualizacje komputerowe. Przygotowana dokumentacja zawiera także dobór
materiałów, mebli, oświetlenia oraz wskazanie miejsca zakupu.

prywatne
komercyjne
o mnie
oferta
kontakt
referencje
realizacje
publikacje
instagram
facebook